bewarenNPVJoomla3_6.jpg

In dit menu vindt u de begrotingen van de afgelopen jaren.

De vrijwillige Thuishulp van de afdeling Ermelo.

Vrijwillige thuishulp is een vorm van hulpverlening die, als mensen dat willen, hen in staat stelt om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven.

Dit kan dan gezien worden als aanvulling op (dus niet in plaats van) de professionele hulpverlening. Vrijwillige thuishulp richt zich op de verzorging van bijvoorbeeld (demente) ouderen, zieken en mensen met een handicap. De vrijwilligers van thuishulp kunnen voor vervoer zorgen naar de dokter, of het ziekenhuis, wanneer dat zelfstandig moeilijk gaat worden. Vrijwillige thuishulp kan ook voorzien in opvang en verzorging thuis in afwachting van of na een ziekenhuisopname. De gemaakte onkosten worden aan de vrijwilligers vergoed, maar de geboden hulp is kosteloos.

De Thuishulp van de NPV richt zich ook op het ondersteunen van de mantelzorg. Bij mantelzorg gaat het om niet-professionele zorg, geboden door mensen in de directe omgeving van de hulpvrager. Hierdoor kunnen hulpvragers zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven. Voor mantelzorgers is het belangrijk dat zij soms even ontlast kunnen worden van hun dagelijkse zorg om niet over belast te raken.

 

Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)

De vrijwillige thuishulp van de afdeling Ermelo gaat uit van de Nederlandse Patiënten Vereninging ( NPV).

De NPV heeft als thema ‘Zorg voor het leven’. In de missie is dat als volgt onder woorden gebracht: “Ons uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase of kwaliteit van leven. Ongeboren of hoogbejaard, ziek of gezond: ieder mens mag er zijn!”  Dat is ook voor onze lokale afdeling Ermelo de drijfveer bij alle activiteiten.

De NPV is een algemeen christelijke vereniging en bij de afdeling Ermelo zijn bestuursleden en vrijwilligers uit de verschillende kerken in Ermelo betrokken.

De NPV afdeling Ermelo is opgericht op 1 september 1986

Sponsoren

 

 Deze website werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van de Rabobank

 

 

Nieuwsbrief NPV

De NPV geeft regelmatig nieuwsbrieven uit met interessante feiten.

Als u het  laatste nieuws wilt lezen, klikt u hieronder op de links: 

 

Laatste nieuws

 

Interessante info

Nieuw op de site:

       

  • Privacyregels vrijwilligers
  • Vrijwilligersovereenkomst
  • Oproep nieuwe vrijwilligers
  • Menuknop ALV 2019 met daarin:
  •         Uitnodiging ALV 2019
  • Verslag van de lezing ALV 2019   Klik hier
  • 10 Jaar Brasserie Staverden

Onderwerp:“Beter omgaan met dementie” interactieve lezing door mw. G. Veldhoen.

  •              Notulen 
  •             Jaarverslag

Financieel verslag: zie menu Financiele verslag 2018

 

 

Klik op de link hieronder voor NPV-informatie.

NPV - voltooid leven

Hoe print ik een pagina uit?

Als u wilt weten hoe u een pagina (bijv. het Ledenvergadering 2018) van de website moet afdrukken, klik dan op de lees-meer-knop hieronder.

                                            

Agenda - bijeeenkomsten 2018

 Voor 2019 staan de volgende bijeenkomsten gepland:

 

11 april 2019 algemene ledenvergadering

8 okt. 2019  gezellige bijeenkomst vrijwilligers  18.00u - 21.30u

25 nov. 2019  Bijeenkomst 13.30u - 15.45u !!

 

!! Let op: de bijeenkomsten van de morgen zijn verschoven naar de middag.