Wie is nu op de site

We hebben 253 gasten en geen leden online

 • 0802_Foto_s_VTTH_folder_010_aRGB.jpg
 • handen_op_rollator.jpg
 • mantelzorg_1.jpg
 • mantelzorg_2.jpg
 • mantelzorg_3.jpg
 • mantelzorg_6.jpg
 • mantelzorg_8.jpg
 • mantelzorg_13.jpg
 • mantelzorg_14_.jpg
 • Naamloos-1.jpg

   

   

   

   

    

   Sponsoren 

   

   

  VanBuren

   

  Rabo

   

  Fotoboek

  Om het fotoboek te bekijken moet u

  inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

  Vergeet niet uit te loggen als u klaar bent.

  Op 10 febr. 2016 vond er een bijeenkomst voor de NPV-vrijwilligers plaats in de Baanveger.

  Deze bijeenkomst werd verzorgd door de coördinatrices.

  Er waren ruim 35 vrijwilligers aanwezig.

  De bijeenkomst werd geopend door Marja met gebed.

  Nieuwe vrijwilligers werden voorgesteld aan de aanwezigen.

                         

  Tevens  werd een aankomend  toegevoegd bestuurslid vanuit de NPV-afdeling Harderwijk, Hierden en Zeewolde voorgesteld: mevr.  Coby Urbach.

  De NPV-afdeling Harderwijk telt ruim 300 leden, maar er bleken niet voldoende vrijwilligers te zijn voor de invulling van de bestuurstaken.  Hierdoor dreigde de afdeling in  moeilijkheden te komen. Harderwijk verleent geen thuiszorg. Voor de continuïteit van de afdeling is de mogelijkheid geboden om zich aan te sluiten bij de afdeling Ermelo. Coby Urbach zal de leden van Harderwijk en Hierden vertegenwoordigen in het bestuur van “onze” afdeling. De afdeling in Zeewolde gaat zelfstandig verder. 

   

  De leden uit Harderwijk zullen in de gelegenheid gesteld worden de bijeenkomsten in Ermelo bij te wonen. Op de ledenvergadering in april wordt voorgesteld om Coby Urbach als bestuurslid te benoemen

  Hierna werden er groepjes gevormd om aan de hand van door de coördinatrices opgestelde vragen te discussiëren.

  Vragen en de samenvatting van de antwoorden vindt u hieronder.

  Na de koffie - met gebak (verzorgd door de coördinatrices) was er gelegenheid voor het plenair stellen van vragen.

  Drie onderwerpen kwamen aan bod.

  Een vrijwilliger heeft een nare ervaring gehad: een cliënt was overleden en hij was daar niet van op de hoogte. Bij een ontmoeting met de echtgenote heeft hij gevraagd hoe het met haar man ging.

  Afgesproken wordt dat er geprobeerd zal worden om deze situaties te voorkomen.

  Vanuit de cliënten was er een opmerking gemaakt dat de coördinatrices niet altijd telefonisch te bereiken waren en dat men dan doorgeschakeld werd naar de voicemail.

  Vanuit de coördinatrices werd er opgemerkt dat zij wel eens op de fiets of in de auto onderweg zijn en op dat moment dus niet bereikbaar zijn.

  Bij de intake gesprekken wordt hier op gewezen en cliënten ook dringend gevraagd als het enigszins mogelijk is enkele dagen van  te voren te bellen.

  De tweede vraag betrof het vervoer van partners van cliënten naar bijv. het ziekenhuis voor bezoek als de cliënt in het ziekenhuis ligt.

  Er wordt opgemerkt dat in principe dit geen onderdeel is van het takenpakket van de NPV-afdeling.

  Daarna wordt officieus afscheid genomen van Elly Telkamp die vanaf het begin betrokken is geweest bij  het ontstaan en de ontwikkeling van onze afdeling. Als coördinatrice maar ook als vrijwilligster heeft zij haar steen(tje) bijgedragen.

                                                         

  Het officiële afscheid vindt plaats op de ledenvergadering in april a.s.

  Ook Elly spreekt haar dank uit voor de onderlinge samenwerking in het bestuur en dankt ook de vrijwilligers waarop zij steeds weer een beroep heeft kunnen doen.

                                                      
       

  Elly sluit de vergadering af met een gedicht:

  Elk steentje telt….

  Weet

  dat het kleinste

  steentje al

  iets toevoegt.

  Besef

  dat de meest

  Bescheiden inbreng

  al iets doet.

  Stenen

  hoeven niet

  even groot te zijn

  om iets op te kunnen bouwen

  Dank

  voor jouw bijdrage

  aan het geheel.

  De onderwerpen voor de discussie in kleine groepen.

  Per vraag ziet u een samenvatting van de discussie.:

  Bij het afscheid van een coördinator is het een mooie gelegenheid om terug te blikken en vooruit te zien.

  Vandaar dat wij jullie een aantal vragen voorleggen waar jullie in kleine groepjes met elkaar over van gedachten kunnen wisselen en de antwoorden onderaan noteren.

  Geef een eerlijk antwoord want daar leren wij van. Wij proberen er mee aan de slag te gaan.

  1. Hoe ervaren jullie de aanpak van de coördinatoren en geven zij voldoende begeleiding? Wat zou beter kunnen?

  Positieve ervaringen. Goed begeleiding door de coördinatoren  als het met een hulpvrager niet goed klikt of als er problemen zijn. Begeleiding wordt als voldoende en goed ervaren.

  1. Wat gaat er goed in het vrijwilligerswerk van de NPV en wat zou beter kunnen?

  Vragen aan de cliënten of zij gepast willen/kunnen betalen. Goed overleg is er. Bij ons in de groep kunnen wij geen dingen bedenken die voor verbetering in aanmerking komen.

  1. Wat is voor jou belastend in dit werk ?

  Lichamelijke belasting is soms wel zwaar; soms vragen mensen meer van je en wordt het lastig om een grens aan te geven. Tilklusjes! Handelen  van (zware en stijve)  mensen in een rolstoel.

  Soms is het belastend om iedere week te gaan. Hierover moet duidelijkheid bestaan.

  1. Zijn volgens jou de hulpvragen intensiever geworden of merk je geen verschil bij een aantal jaren geleden?

   

  Intensiever mede door de vermindering van de professionele  zorg.

  Je komt om boodschappen te doen, maar mensen vragen je om koffie te blijven drinken.

  Mensen lijken eenzamer te worden.

  1. Vind je dat je voldoende bent toegerust voor dit werk of wil je op een bepaald gebied meer geschoold worden? Zo ja geef aan waar de behoefte ligt.

  Handreikingen: omgaan met claimgedrag ; probleemgedrag bij dementie.

  Workshops zijn zeer nuttig

  Professionele instructie over omgaan met claimgedrag

  Cursus rolstoel rijden / goed tillen  / rollatorgebruik

  Vervoer per auto / rollator-rolstoel opvouwen en in auto plaatsen.

  Omgaan met blinden.

  Jas/mantel aandoen bij iemand in een rolstoel.

  1. Hoe ervaren jullie de bijeenkomsten die een paar keer per jaar worden gehouden? De coördinatoren zoeken sprekers hiervoor maar het is prettig als ook de vrijwilligers onderwerpen aandragen. Wat vinden jullie van de frequentie van deze bijeenkomsten?

   

  Heel afwisselend / frequentie goed.

  1. We werken sinds een jaar met een nieuw computerprogramma. Hebben jullie hiermee positieve of negatieve ervaringen?

  Behoefte aan begeleiding/ uitleg  bij het invoeren van de urenregistratie.

  En als afsluitende opsteker:

   

  Coördinatoren doen goed werk en we hopen dat ze nog lang door blijven gaan !!

   

   

  © NPV Thuishulp afd. Ermelo i.s.m. A.D. Verspuij
  Free Joomla! templates by AgeThemes