Wie is nu op de site

We hebben 36 gasten en geen leden online

 • 0802_Foto_s_VTTH_folder_010_aRGB.jpg
 • handen_op_rollator.jpg
 • mantelzorg_1.jpg
 • mantelzorg_2.jpg
 • mantelzorg_3.jpg
 • mantelzorg_6.jpg
 • mantelzorg_8.jpg
 • mantelzorg_13.jpg
 • mantelzorg_14_.jpg
 • Naamloos-1.jpg

   

   

   

   

    

   Sponsoren 

   

   

  VanBuren

   

  Rabo

   

  Fotoboek

  Om het fotoboek te bekijken moet u

  inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

  Vergeet niet uit te loggen als u klaar bent.

  Jaarverslag 2016 van de NPV-afdeling Ermelo

   

   

  Het bestuur van de afdeling Ermelo is als volgt samengesteld:

  Bestuurslid                                         Funktie/Portefeuille                           Aftredend

  Mw. E.W. Sonnenberg                       voorzitter                                           2017

  De heer B. Schalk                              penningmeester                                  2020

  Mw. A. Manschot                              secretaris                                            2017   

  De heer G. Staal                                verenigingszaken en PR                     2019

  Mw. C.  Urbach                                 bestuurslid                                         2020

  Mw. J. van Barneveld                                    coördinator vrijwillige thuishulp       

  Adres secretariaat NPV:

  Beatrixlaan 9, 3851 RT  Ermelo

  Telefoonnummer thuishulp NPV: 06-20223954

  Bestuurszaken

  Op de jaarvergadering van 7 april 2016 hebben de heer K. Duinker en mevrouw G. Brons afscheid genomen.

  De heer Schalk is de heer Duinker opgevolgd als penningmeester en mevrouw Urbach volgt mevrouw Brons op.

  Mevrouw J.A.C. Bloemhof heeft op 5 september 2016  afscheid genomen als bestuurslid wegens verhuizing naar Woudenberg.

  Verenigingszaken

  vrijwilligersbijeenkomsten

   

  Op 10 februari 2016 is er voor de vrijwilligers en bestuur een bijeenkomst geweest waarbij wij informeel afscheid namen van Elly Telkamp als coördinator. Aan de hand van wat gespreksvragen evalueren wij ons werk als vrijwilliger.

  Op 18 oktober 2016 is er door de coőrdinatoren voor de vrijwilligers en bestuursleden een gezellige avond georganiseerd met een barbeque.  Deze avond vond zoals elk jaar weer plaats op de Kampeerboerderij “Kindergoed” van de familie Van Diest.

  Op 22 november 2016 heeft in de Zendingskerk de voorstelling plaatsgevonden 7 x 7 .”De zeven werken van Barmhartigheid”.

  Deze voorstelling hebben wij aangeboden aan al onze vrijwilligers als dank voor hun inzet. Ook de vrijwilligers van de diverse kerken waar wij mee samenwerken waren hiervoor uitgenodigd.

  Ledenvergadering 2016

  De ledenvergadering vond plaats op  7 april 2016 in een zaal van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt “Rehobothkerk” aan de Dirk Staalweg 43 te Ermelo.

  Gastspreker op deze ledenvergadering was de heer H. Lodder.  De heer Lodder is regiomanager lokatie Ermelo.

  Het onderwerp was “ de zorg verandert” . Wat mag een zorgbehoeftige nog verwachten aan zorg en hoe werkt het huidige systeem.

  Vrijwillige thuishulp

  Het coördinatieteam van de NPV afdeling Ermelo bestaat momenteel uit drie personen.  Marja Postuma, Jennie van Barneveld en Greetje 't Hart. Zij verzorgen om beurten de intakegesprekken en zorgen er voor dat  iedereen de hulp krijgt die nodig is.

  Mevrouw Knoppers heeft even als vierde coördinator meegedraaid. Maar zij is met het vrijwilligerswerk gestopt. Door haar werk en gezin was dit niet te combineren.

  In 2016  zijn er door de vrijwilligers 4498 uren gemaakt.

  De verdeling is als volgt:

              aandachtzorg                            429 uren

              dementiezorg                           364 uren

              gehandicaptenzorg                 1516 uren

              gezinszorg                                     1 uur

              ouderenzorg                           2162 uren

              palliatieve zorg                           14 uren

              psychische zorg                            8 uren

              overige taken                                4 uren

  De coőrdinatoren maakten 678 uren zodat het totaal uitkomt op 5176 uren.

  Aan het eind van het jaar hadden wij 87 actieve vrijwilligers.

  Met onze vrijwilligers konden wij aan alle hulpvragen voldoen.

  Iedereen, jong of oud, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, lid van de NPV of niet, kan een beroep doen op de NPV-Vrijwillige Thuishulp.

  Het werk van de NPV wordt mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de gemeente, verschillende kerken, Rabobank en privégiften. Daar zijn wij dankbaar voor.

  Wij hopen zo als bestuur en vrijwilligers, met Gods zegen, hulp te kunnen blijven geven.

  3 maart 2017       

  NPV Ermelo  Atie Manschot secretaris

  © NPV Thuishulp afd. Ermelo i.s.m. A.D. Verspuij
  Free Joomla! templates by AgeThemes