NPVJoomla3_5.jpg
 Nederlandse Patiënten Vereniging      
Afdeling Ermelo    
      
 Begroting 2014     
 VRIJWILLIGE THUIS HULP Begroting   Werkelijk    Begroting 
   2013    2013    2014
 Inkomsten          
Giften kerken  500,00    588.20    500,00
Giften particuliern  250,00    155,00    200,00
Gemeente Ermelo WMO  4000,00    4000,00    4000,00
Te kort  1075,00    1317,08    3980,00
           
 Totaal  5825,00    6060,28    720,00
           
 Uitgaven          
 Bankkosten  75,00    60,77    75,00
 Tel. coordinatoren  1000,00    210,46    500,00
 Drukwerk/kopieren  300,00    502,62    500,00
 Vrijwilligers  1500,00    1937,48    2000,00
 Coordinatoren  1700,00    2508,95    2750,00
 Attenties  1250,00    840,00    1000,00
 Portokosten  0,00    0,00    150,00
 Kosten ontwikkeling website  0,00    0,00    1000,00
 Kosten aanpassen statuten  0,00    0,00    705,00
           
 Totaal  5825,00    6060,28    8680,00
           

Het tekort kan deel uit de reserves worden opgevangen.

De extra uitgaven voor de statutenwijziging en website zijn eenmalig.

De post vrijwilligers is hoger ten gevolge van het inschakelen van meer vrijwilligers.

De daling telefoonkosten vloeit voort uit een ander abonnement.

De aanpassing van de statuten is noodzakelijk, de oorspronkelijke statuten dateren uit 1986.

De ontwikkeling van de website is mede noodzakelijk i.v.m. de ANBI status van de afdeling.

De porti kosten zijn extra i.v.m. de aanpassing statuten.

Sponsoren

 

 Deze website werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van de Rabobank

 

 

Nieuwsbrief NPV

De NPV geeft regelmatig nieuwsbrieven uit met interessante feiten.

Als u het  laatste nieuws wilt lezen, klikt u hieronder op de links: 

 

Laatste nieuws