NPVJoomla3_5.jpg
Nederlandse Patiënten Vereniging            
afdeling Ermelo                
                   
                   
Begroting 2015                
                   
VRIJWILLIGE THUIS HULP              
        begroting werkelijk   begroting
        2014   2014   2015  
inkomsten                
                   
giften kerken     500,00   1036,00   500,00  
giften particulieren     200,00   420,00   250,00  
gemeente Ermelo, wmo   4000,00   4000,00   4000,00  
gift Rabobank     0,00   1855,00   0,00  
website advertentie   0,00   100,00   200,00  
retributie npv     0,00   702,00   700,00  
te kort / batig saldo     3980,00   80,00   2610,00  
                   
totaal       8680,00   8193,00   8260,00  
                   
uitgaven                  
                   
bankkosten     75,00   111,00   85,00  
telefoon coördinatoren   500,00   133,00   575,00  
drukwerk/kopieerkosten   500,00   0,00   500,00  
vrijwilligers     2000,00   2147,00   2200,00  
secretariaat     0,00   457,00   450,00  
coördinatoren     2750,00   2585,00   3000,00  
attenties       1000,00   811,00   1000,00  
porti       150,00   494,00   200,00  
kosten ontwikkeling website   1000,00   750,00   0,00  
kosten aanpassen statuten   705,00   705,00   0,00  
onderhoud website     0,00   0,00   250,00  
                   
totaal       8680,00   8193,00   8260,00  
                   
                   
Het tekort is opgevangen uit de reserves kan deels uit de reserves worden opgevangen        
Voorts is er in 2014 een bedrag van E. 1855,-- beschikbaar gesteld door het Rabobank  
Randmeren Stimuleringsfonds voor de ontwikkeling van de website en aanpassings-  
kosten statuten.                
                   
Ermelo, 6 januari 2015              
                   
                   
K. Duinker, penningmeester              
      goedgekeurd in bestuursvergadering van 15 januari 2015  
      de voorzitter mevr. E. W. Sonnenberg      
                   

Sponsoren

 

 Deze website werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van de Rabobank

 

 

Nieuwsbrief NPV

De NPV geeft regelmatig nieuwsbrieven uit met interessante feiten.

Als u het  laatste nieuws wilt lezen, klikt u hieronder op de links: 

 

Laatste nieuws