bewarenNPVJoomla3_6.jpg
Nederlandse Patiënten Vereniging                      
afdeling Ermelo
Begroting 2016
VRIJWILLIGE THUIS HULP
begroting werkelijk begroting
2015 2015 2016
inkomsten
giften kerken 500,00 605,00 1000,00
giften particulieren 250,00 745,00 250,00
gift rabobank 0,00 500,00 0,00
retributie NPV 0,00 680,00 1030,00
website 0,00 100,00 200,00
gemeente Ermelo, wmo 5000,00 4000,00 4000,00
te kort 2060,00 274,00 1095,00
totaal 7810,00 6904,00 7575,00
uitgaven
bankkosten 85,00 142,00 150,00
telefoon coördinatoren 575,00 119,00 125,00
drukwerk/kopieerkosten 500,00 0,00 250,00
ledenvergadering 0,00 216,00 350,00
vrijwilligers 2200,00 1783,00 2000,00
coördinatoren 3000,00 2907,00 3000,00
attenties 1000,00 980,00 1000,00
porti 200,00 197,00 200,00
kosten ontwikkeling website 0,00 0,00 0,00
kosten aanpassen statuten 0,00 0,00 0,00
zorgbeheer 0,00 150,00 150,00
onderhoud website 250,00 27,00 100,00
secretariaat 0,00 749,00 250,00
totaal 7810,00 7270,00 7575,00
Het tekort kan worden opgevangen.
Het begrote te kort voor 2015 valt circa 1700,-- lager uit
Door het Rabo Randmeren Stimuleringsfonds is €. 500,-- beschikbaar gesteld voor een 4e laptop in verband met een derde coördinator
Voor het programma zorgbeheer is in 2015 een bijdrage betaald van €. 150,--
Aan de begroting is toegevoegd een bedrag voor de ledenvergadering, deze is tevens verhoogd i.v.m. de samenvoeging met de afdeling
Harderwijk, zo ook is het retributie bedrag verhoogd.
Ermelo,  11 januari 2015
vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 21 januari 2016
K. Duinker, penningmeester de voorzitter mevr. E. W. Sonnenberg

Sponsoren

 

 Deze website werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van de Rabobank

 

 

Nieuwsbrief NPV

De NPV geeft regelmatig nieuwsbrieven uit met interessante feiten.

Als u het  laatste nieuws wilt lezen, klikt u hieronder op de links: 

 

Laatste nieuws