bewarenNPVJoomla3_6.jpg

Verslag vrijwilligersbijeenkomst op 11-02-2015

Bijeenkomst:  in de Voorhof / Chr. Ger. Kerk.

Onderwerp:   miMakkus.

Aanwezig:     ongeveer 50 vrijwilligers.

Marja Posthuma opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

De nieuwe vrijwilligers worden welkom geheten en voorgesteld.

De sprekers van deze ochtend zijn de dames Liesbeth Naayen en Jeanny Kroot (als clown Kloet) namens de organisatie miMakkus.

 Zij vertellen wat miMakkus is en wat de medewerkers doen.

MiMakkus: mi staat voor mij en makkus is afgeleid van het Latijnse maccus = maatje.

De organisatie heeft 2 hoofddoelen:

  1. Mensen als clown naar instellingen dementen en geestelijk gehandicapten te laten gaan om contact te maken met mensen waar ogenschijnlijk geen (taal) contact meer mee mogelijk is.
  2. Mensen opleiden die als miMakkusclown naar genoemde instellingen kunnen gaan

De eigenlijke doelstelling is dus contact (laten) maken met mensen die via de taal niet meer bereikbaar zijn.

In de praktijk is gebleken dat er toch nog contactmogelijkheden zijn.

Op een onnavolgbare manier weet miMakkker Kloet ons te vertellen hoe het niet moet en hoe het wel kan.

Zij vertelt dat communicatie op verschillende manieren gebeurt:

55 % is lichaamstaal 

38 % manier waarop wij communiceren

en slechts 7 % is taal.

Op een pakkende wijze weet clown Kloet – hoewel ze “in burger’’ is – hoe wij min of meer automatisch weten hoe wij moeten afstemmen op baby’s, kleuters en kinderen op iets oudere leeftijd. Ze geeft duidelijk aan hoe we het niet moeten doen! Omdat mensen met dementie en een verstandelijke handicap niet meer op ons niveau communiceren, moeten wij ons aanpassen aan hun niveau om zo de mogelijkheid om contact te maken te vergroten.

Omdat de clown als archetype geaccepteerd wordt en daardoor ook het spelelement in het gedrag van de clown beter en sneller aanvaard wordt, bereiken de miMakkusclowns bij mensen die moeilijk bereikbaar zijn eerder resultaat. Volkomen apathische mensen die onbereikbaar lijken, gaan op het gedrag van een miMakker bijna altijd reageren (en je moet wel ver weg zijn wil op miMakker Kloet niet reageren).

De miMakker staat met de persoon in kwestie op een gelijkwaardig niveau in het hier en nu en kan samen met de dementerende opgaan in een samenspel waar alles mag en niets hoeft.

MiMakker Kloet vertelt ons dat wij niet moeten proberen de dementerenden terug te halen naar onze wereld, maar dat wij af moeten dalen naar hun wereld.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden horen we van Kloet hoe prachtig de resultaten zijn die met de methode miMakkus behaald worden.

Een  vertoonde DVD laat enkele praktijkvoorbeelden zien.

Tenslotte worden we nog ingelicht over de opleidingsmethode voor hem die opgeleid zouden willen worden tot miMakker.

(een persoonlijke verzuchting: ‘k wou ik 20 jaar jonger was, dan wist ik het nog zo net niet met die opleiding!).

Ook wordt nog stilgestaan bij de twee basis voorwaarden om moeilijk bereikbare mensen te bereiken: RUST en RESPECT!

Het is heel jammer dat door de diverse bezuinigingen in de zorg er in feite te veel taken zijn voor te weinig mensen en dat daardoor de gelegenheid niet of onvoldoende aanwezig zijn om op een rustige manier contact te maken met mensen die moeilijk te bereiken zijn.

Op praktische vragen die gesteld worden door de aanwezigen in de zaal wordt helder geantwoord.

Eén antwoord wil ik speciaal noemen: er bestaat de gelegenheid om een miMakkusclown-uur aan een (groep) bewoner(s) cadeau te doen. (€ 110 all-in).

De opleiding tot miMakker wordt in modules gegeven en vindt plaats in Eindhoven.

Maar mocht er in ons zorgdorp Ermelo en omgeving een groep mensen zijn die opgeleid wil worden dan komt Eindhoven naar ons!

Voor verdere informatie:

www.mimakkus.nl

Wie wat van het werk van miMakkus wil zien, kan Googlen op: youtube mimakkus.

U vindt daar een uitgebreide verzameling informatie en beeldmateriaal over miMakkus.

De ochtend wordt afgesloten door Elly Telkamp.

De NPV-afdeling Ermelo kan terug zien op een geslaagde, waardevolle bijeenkomst.

Persoonlijke voetnoot: het was de eerste vrijwilligersochtend die ik bijwoonde als nieuweling in de NPV-gelederen, maar als alle bijeenkomsten van de NPV zo zijn, ga ik ze zeker bezoeken.

Arie Verspuij

Tot slot het gedicht dat Kloet voordroeg:

Zonder woorden

Ik kan met je praten

zonder te spreken

Een lichaamstaal

die “iets” laat weten

Zonder woorden

maar met intens gevoel

Laat ik je voelen

wat ik bedoel.

    

Sponsoren

 

 Deze website werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van de Rabobank

 

 

Nieuwsbrief NPV

De NPV geeft regelmatig nieuwsbrieven uit met interessante feiten.

Als u het  laatste nieuws wilt lezen, klikt u hieronder op de links: 

 

Laatste nieuws

 

Agenda - bijeeenkomsten 2018

 Voor 2019 staan de volgende bijeenkomsten gepland:

 

11 april 2019 algemene ledenvergadering

8 okt. 2019  gezellige bijeenkomst vrijwilligers  18.00u - 21.30u

25 nov. 2019  Bijeenkomst 13.30u - 15.45u !!

 

!! Let op: de bijeenkomsten van de morgen zijn verschoven naar de middag.