NPVJoomla3_5.jpg

Financieel jaarverslag 2013

Nederlandse Patiënten Vereniging afdeling Ermelo

Vereniging

                                                       Inkomsten                                            Uitgaven

Banksaldo 01-01-2013                      € 5028,59 

Bankkosten                                                                                             €    20,26

Giften                                                  €  155,00  

Kamer van Koophandel                                                                             €      0,0          

Bestuursvergadering                                                                                 €    76,40          

Jaarvergadering                                                                                        €   252,00

Porti                                                                                                           €  183,10         

Secretariaatskosten                                                                                   €  220,33

Sub totaal                                        € 5183,59                                             € 752,09          

Vrijwillige thuishulp

                                                     Inkomsten                                           Uitgaven

Subsidie gem..Ermelo                    €  4000,00

Bankkosten                                                                                             €     60,77       

Giften kerken                                   €   588,20

Telefoon coördinatoren                                                                              €  210,46         

Drukwerk                                                                                                  €   502,62

Vrijwilligers                                                                                               €  1937,49   

Coördinatoren                                                                                          €  2508,95

Attenties vrijwilligers                                                                                 €   840,00                    

Way of live                                                                                                 €   50,00          

Webhosting                                                                                                €   65,92          

McAfee                                                                                                      €   80,96      

Subtotaal                                        € 4588,20                                          € 6257,16    

    

Banksaldo 31-12-2013                                                                             € 2762,54

Totaal:                                            € 9771,79                                           € 9771,79

 Toelichting jaaroverzicht 2013

 Vereniging:

De bankkosten zijn in evenredigheid naar het aantal transactie voor de vereniging en de vrijwillige thuishulp verdeeld.

Way of life is een door de NPV georganiseerde actie en door onze afdeling geldelijk gesteund bij gebreke van persoonlijke inzet.

Web hosting is noodzakelijk i.v.m. de website van de afdeling, die we verplicht moeten hebben in verband met de ANBI status.

McAfee heeft betrekking op het beveiligingsprogramma van onze computers.

Vrijwillige thuishulp

Van de Chr. Ger. Kerk is een jaarlijkse bijdrage ontvangen.

De bankkosten, zie hiervoor hetgeen hierboven staat vermeld.

De telefoon komt geheel ten laste van de thuishulp voor het gebruik door de coördinatoren.

De vrijwilligers: hier staat vermeld de uitbetaald onkosten aan de vrijwilligers.

Sponsoren

 

 Deze website werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van de Rabobank

 

 

Nieuwsbrief NPV

De NPV geeft regelmatig nieuwsbrieven uit met interessante feiten.

Als u het  laatste nieuws wilt lezen, klikt u hieronder op de links: 

 

Laatste nieuws