bewarenNPVJoomla3_6.jpg

Toelichting jaaroverzicht 2014

Vereniging

Het afgelopen jaar zijn er giften ontvangen, specifiek voor de afdeling Ermelo, van particulieren, kerkelijke instellingen en het

stimuleringsfonds van de Rabobank, in dit geval specifiek voor de extra kosten te maken in verband met de aanpassing van de

statuten en een bijdrage voor het opzetten van onze website, verplicht in het kader van de ANBI status die de afdeling Ermelo

heeft. Op de website hebben we momenteel 1betalende advertentie van Hugo Kookt.

De bankkosten zijn in evenredigheid verdeeld tussen vereniging en thuishulp. De porti waren extra verhoogd i.v.m. de herziening

van de statuten. Hiervoor is zelfs een tweede vergadering uitgeschreven. In de secretariaatskosten zijn ook de kosten van de

statuten opgenomen (notaris). Verder is er een bedrag voor de ontwikkeling van de website, die beneden de begroting is

gebleven.

Vrijwillige thuishulp

De telefoonkosten komen geheel ten laste van de thuishulp.

De gemeente heeft voor het werk van de thuishulp weer subsidie verstrekt.

McAfee is de beveiliging van de computers van de coördinatoren.

Het bedrag bij de vrijwilligers en coördinatoren betreft de vergoeding van de gemaakte onkosten.

Ermelo, 6 januari 2015

K. Duinker, penningmeester

goedgekeurd in bestuursvergadering van 15 januari 2015

de voorzitter mevr. E. W. Sonnenberg

Nederlandse Patiënten Vereniging                      
afdeling ERMELO                        
                           
Financieel jaaroverzicht                        
periode 1-1-2014 tot en met 31-12-2014                    
                           
VERENIGING                          
inkomsten           uitgaven              
                           
bank saldo per 01-01-2013 per 1-1-2014   2762,54   bankkosten     37,10      
giften       420,00   k.v.k.       0,00      
giften kerkelijke gemeenten   1035,71   bestuursvergadering     20,00      
retributie NPV     701,75   jaarvergadering     50,00      
website (advertentie)     100,00   porti       493,80      
gift Rabobank     1855,00   secretariaatskosten     850,78      
            website       750,34      
sub totaal       6875,00           2202,02      
                           
VRIJWILLIGE THUIS HULP                        
                           
inkomsten           uitgaven              
                           
subsidie gemeente Ermelo   4000,00   bankkosten     74,21      
            telefoon coördinatoren   132,78      
            drukwerk       0,00      
            vrijwilligers     2147,28      
            coördinatoren     2584,50      
            attenties vrijwilligers     810,90      
            beveiliging computers McAfee   80,96      
            bank saldo per 31-12-2014   2842,35      
sub totaal       4000,00           8672,98      
                           
totaal       10875,00           10875,00      
                           
Toelichting jaaroverzicht 2014                      
                           
Vereniging                          
  Het afgelopen jaar zijn er giften ontvangen, specifiek voor de afdeling Ermelo, van particulieren, kerkelijke instellingen en het     
  stimuleringsfonds van de Rabobank, in dit geval specifiek voor de extra kosten te maken in verband met de aanpassing van de    
  statuten en een bijdrage voor het opzetten van onze website, verplicht in het kader van de ANBI status die de afdeling Ermelo    
  heeft. Op de website hebben we momenteel 1betalende advertentie van Hugo Kookt.          
  De bankkosten zijn in evenredigheid verdeeld tussen vereniging en thuishulp. De porti waren extra verhoogd i.v.m. de herziening    
  van de statuten. Hiervoor is zelfs een tweede vergadering uitgeschreven. In de secretariaatskosten zijn ook de kosten van de    
  statuten opgenomen (notaris). Verder is er een bedrag voor de ontwikkeling van de website, die beneden de begroting is     
  gebleven.                        
Vrijwillige thuishulp                        
  De telefoonkosten komen geheel ten laste van de thuishulp.              
  De gemeente heeft voor het werk van de thuishulp weer subsidie verstrekt.            
  McAfee is de beveiliging van de computers van de coördinatoren.              
  Het bedrag bij de vrijwilligers en coördinatoren betreft de vergoeding van de gemaakte onkosten.        
                           
                           
                           
Ermelo, 6 januari 2015                        
                           
                           
K. Duinker, penningmeester                      
                           
          goedgekeurd in bestuursvergadering van 15 januari 2015        
          de voorzitter mevr. E. W. Sonnenberg          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

Sponsoren

 

 Deze website werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van de Rabobank

 

 

Nieuwsbrief NPV

De NPV geeft regelmatig nieuwsbrieven uit met interessante feiten.

Als u het  laatste nieuws wilt lezen, klikt u hieronder op de links: 

 

Laatste nieuws