NPVJoomla3_5.jpg
Nederlandse Patiënten Vereniging
afdeling ERMELO
Financieel jaaroverzicht
periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015
VERENIGING
inkomsten uitgaven
banksaldo per 01-01-2015 2842,35 bankkosten 46,74
giften 745,00 k.v.k. 0,00
giften kerkelijke gemeenten 605,40 bestuursvergadering 0,00
retributie NPV 680,75 jaarvergadering 216,00
website (advertentie) 100,00 porti 196,50
gift Rabobank 500,00 secretariaatskosten 749,30
website 26,56
sub totaal 5473,50 1235,10
VRIJWILLIGE THUIS HULP
inkomsten uitgaven
subsidie gemeente Ermelo 4000,00 bankkosten 94,91
subsidie gemeente Ermelo 2016 4000,00 telefoon coördinatoren 118,55
drukwerk 0,00
vrijwilligers 1783,47
coördinatoren 2907,15
attenties vrijwilligers 980,40
beveiliging computers McAfee 0,00
zorgbeheer 150,00
banksaldo per 31 december 2015 6203,92
sub totaal 8000,00 12238,40
totaal 13473,50 13473,50
Toelichting jaaroverzicht 2015
Vereniging
Het afgelopen jaar zijn er giften ontvangen, specifiek voor de afdeling Ermelo, van particulieren, kerkelijke instellingen en het 
stimuleringsfonds van de Rabobank, in dit geval voor een extra laptop t.b.v. de derde coordinator.
Vrijwillige thuishulp
De telefoonkosten komen geheel ten laste van de thuishulp.
Het bedrag bij de vrijwilligers en coördinatoren betreft de vergoeding van de gemaakte onkosten.
De gemeente heeft ook voor 2015 weer subsidie verstrekt. De aanvraag voor 2016 is goedgekeurd. De subsidie wordt
volgens de beschikking uitbetaald in februari 2016, maar hebben deze subsidie reeds in december 2015 van de gemeente ontvangen.
Ermelo, 6 januari 2016
K. Duinker, penningmeester
goedgekeurd in de bestuursvergadering van 21 januari 2016
de voorzitter mevr. E. W. Sonnenberg

Sponsoren

 

 Deze website werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van de Rabobank

 

 

Nieuwsbrief NPV

De NPV geeft regelmatig nieuwsbrieven uit met interessante feiten.

Als u het  laatste nieuws wilt lezen, klikt u hieronder op de links: 

 

Laatste nieuws