NPVJoomla3_6.jpg

Jaarverslag 2013 van de NPV-afdeling Ermelo

Het bestuur van de afdeling Ermelo is als volgt samengesteld:

Bestuurslid:      Funktie/Portefeuille Aftredend:
     
Mw. E.W. Sonnenberg voorzitter 2016
Mw. A. Manschot secretaresse 2016
Dhr. K. Duinker penningmeester 2015
Mw. L.A. Klopman-Kleijer collectieve belangenbehartiging 2014
Mw. J. van Diest-Mol individuele belangenbehartiging 2016
Mw. G. Brons-van de Langemheen verenigingszaken en PR 2015
Mw. P. Telkamp-Tulp   coördinator vrijwillige thuishulp  

Adres secretariaat NPV:

Beatrixlaan 9, 3851 RT Ermelo

Telefoonnummer thuishulp NPV: 06-20223954

 

Bestuurszaken

Mw. E.W. Sonnenberg, Mw. A. Manschot en Mw. J. van Diest-Mol waren aftredend en herkiesbaar. Omdat zich geen tegenkandidaten hadden gemeld zijn zij op de ledenvergadering van 11 april 2013 voor een nieuwe periode van drie jaar benoemd.

 

Verenigingszaken

Vrijwilligersbijeenkomsten:

  • Op 20 februari 2013 heeft mw. Janny Rieff-Grootjen gesproken over “grenzen van zorgen”.
  • Op 17 april 2013 zijn wij met alle bestuursleden en vrijwilligers bij elkaar gekomen in de Baanveger en hebben met elkaar het “kwaliteitsspel” gespeeld.

Op een speelse manier werd gekeken naar de kwaliteit van hulp. In kleine groepjes werd met elkaar besproken wat goed ging en welke punten konden worden verbeterd.

  • Op 10 september 2013 is er door de coőrdinatoren voor de vrijwilligers en bestuursleden een gezellige avond georganiseerd. Deze avond vond zoals elk jaar weer plaats op de Kampeerboerderij “Kindergoed” van de familie Van Diest.
  • Op 20 november 2013 heeft mw. Jenet Bonestroo een inleiding gehouden over het onderwerp “dagopvang”. Hoe kom je in de dagopvang en wat is daar de dagbesteding.

Ledenvergadering 2013

De ledenvergadering vond plaats op 11 april 2013 in een zaal van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rehobothkerk aan de Dirk Staalweg 43 te Ermelo.

Gastspreker op deze ledenvergadering was de heer ds. A. Haaima. Het onderwerp was “De voedselbank”. Personen en gezinnen die onder de bijstandsnorm leven kunnen in aanmerking komen voor een voedselpakket.

Alleen al in Ermelo worden er wekelijks 51 voedselpakketten verstrekt. Elke week komen er weer nieuwe adressen bij.

De voedselbank krijgt de levensmiddelen. Ook verse groente uit de volkstuintjes wordt gedoneerd aan de voedselbank. Omdat er steeds meer pakketten nodig zijn wordt ook ingezameld in de kerken. Alle kerken van Ermelo doen mee.

 

Vrijwillige thuishulp.

Het coördinatieteam van de NPV afdeling Ermelo bestaat uit drie personen. Elly Telkamp, Marja Postuma en Jennie van Barneveld. Zij verzorgen om beurten de intakegesprekken en zorgen er voor dat iedereen de hulp krijgt die nodig is.

In 2013 zijn er door de vrijwilligers 3029 uren gemaakt. In 2012 waren dat 2868 uren.

De verdeling is als volgt:

            bezoekjes (incl. oppassen)     1221 uren

            licht verzorgende taken          107 uren

            boodschappen doen               810 uren

            vervoer naar o.a. ziekenhuis   891 uren

Het totaal aantal uren inclusief de uren van de coördinatoren komt uit op 3644.

Er komen steeds meer hulpaanvragen.

De groep van vrijwilligers is gelukkig ook gestegen en bestaat op 31 december 2013 uit 56 personen.

Tot nu toe kon aan alle hulpvragen worden voldaan.

Op 5 augustus 2013 is de heer Andries Witteveen, een zeer gewaardeerde vrijwilliger van de NPV, geheel onverwachts overleden. De heer Witteveen is 76 jaar geworden.

Er wordt hulp geboden zoals:

  • begeleiding bij en bezoek aan de huisarts, het ziekenhuis e.d.
  • oppas bij een zieke, (dementerende) oudere of iemand met een handicap
  • boodschappen doen
  • begeleiden bij wandelen
  • eten koken
  • er alleen maar even zijn om de eenzaamheid te doorbreken

Iedereen, jong of oud, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, lid van de NPV of niet, kan een beroep doen op de NPV-Vrijwillige Thuishulp.

In 2013 is er een samenwerking gestart met de hulpdienst van de PKN gemeente Kerkelijk Centrum. Wij vinden het een goede zaak om op deze wijze te kunnen samenwerken en afspraken met elkaar te maken over wie welke hulp verleent en aan elkaar te kunnen doorverwijzen.

Het streven is om in de toekomst ook met andere kerkelijke hulpdiensten te kunnen samenwerken.

Het feit dat de Gemeente Ermelo het werk van de Thuishulp financieel ondersteunt, ervaren wij als een waardering voor de inzet van onze vrijwilligers.

Wij hopen zo als bestuur en vrijwilligers, met Gods zegen, hulp te geven aan de medemens die dit nodig heeft.

11 maart 2014

NPV Ermelo Atie Manschot secretaris

Sponsoren

 

 Deze website werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van de Rabobank

 

 

Nieuwsbrief NPV

De NPV geeft regelmatig nieuwsbrieven uit met interessante feiten.

Als u het  laatste nieuws wilt lezen, klikt u hieronder op de links: 

 

Laatste nieuws