NPVJoomla3_5.jpg

Jaarverslag 2015 van de NPV-afdeling Ermelo

Het bestuur van de afdeling Ermelo is als volgt samengesteld:

Bestuurslid:                                        Funktie/Portefeuille                           Aftredend:

Mw. E.W. Sonnenberg                            voorzitter                                                  2017

Dhr. K. Duinker                                         penningmeester                                     2016

Mw. A. Manschot                                     secretaresse                                             2017   

Mw. J.A.C. Bloemhof-Drost                  bestuurslid                                               2018

De heer G. Staal                                       bestuurslid                                               2019

Mw. G. Brons-van de Langemheen   verenigingszaken en PR                        2016

Mw. P. Telkamp-Tulp                              coördinator vrijwillige thuishulp       

 

Adres secretariaat NPV:

Beatrixlaan 9, 3851 RT  Ermelo

Telefoonnummer thuishulp NPV: 06-20223954

Bestuurszaken

Mevrouw J. van Diest-Mol heeft op 16 april 2015 afscheid genomen als bestuurslid. Zij is opgevolgd door de heer G. Staal.

Verenigingszaken

In 2015 zijn er gesprekken gevoerd met de afdeling Harderwijk/Hierden van de NPV in verband met het opheffen van deze afdeling.

De afdeling in Harderwijk/Hierden heeft geen vrijwilligers maar bestaat alleen uit leden en een bestuur. Besloten werd om de leden van Harderwijk/Hierden per 1 januari 2016 onder te brengen bij Ermelo.

 

Vrijwilligersbijeenkomsten

Op 11 februari 2015 is er voor de vrijwilligers een bijeenkomst geweest in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Het onderwerp van deze morgen was “als kontakt niet meer vanzelfsprekend is” door de groep MiMakkus.

MiMakkus werkt in o.a. verpleeghuizen en zien mensen waar voor het oog geen contact meer mogelijk mee is. Toch weten zij een glimlach bij deze mensen tevoorschijn te toveren. Een glimp van een waardevol contact met een waardevol mens. En … daar doen ze het voor.

Op   22 september 2015 is er door de coőrdinatoren voor de vrijwilligers en bestuursleden een gezellige avond georganiseerd met een barbeque.  Deze avond vond zoals elk jaar weer plaats op de Kampeerboerderij “Kindergoed” van de familie Van Diest.

Op 18 november 2015 was er een bijeenkomst in de Baanveger. Spreekster op deze morgen was mevrouw Hannie Olthuis. Mw. Olthuis is praktijkondersteuner in de huisartsenparktijk van dokter Smit. Zij vertelt over haar werk dat een schakel is tussen de huisarts en de patient.

Ledenvergadering 2015

De ledenvergadering vond plaats op  16 april 2015 in een zaal van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rehobothkerk aan de Dirk Staalweg 43 te Ermelo.

Gastspreker op deze ledenvergadering was  mevrouw Drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Schepping. Mw. Wiegman is direkteur van de landelijke vereniging van de NPV.

Het onderwerp op deze avond was  “Ouderenzorg een lust of een last”.

Vrijwillige thuishulp

Het coördinatieteam van de NPV afdeling Ermelo bestaat momenteel uit vier personen. Elly Telkamp, Marja Postuma, Jennie van Barneveld en Greetje 't Hart. Zij verzorgen om beurten de intakegesprekken en zorgen er voor dat  iedereen de hulp krijgt die nodig is.

In 2015  zijn er door de vrijwilligers aanzienlijk meer uren gemaakt,  totaal 4857 uren. In 2014 waren dat 3895 uren.

De verdeling is als volgt:

            aandachtzorg                  482  uren

            dementiezorg                 269   uren

            gehandicaptenzorg     1427   uren             

            gezinszorg                          22    uren

            ouderenzorg                 2654    uren

            palliatieve zorg                    3    uren

De coőrdinatoren maakten 611 uren zodat het totaal uitkomt op 5468 uren.

Er zijn 15 vrijwilligers gestopt en er zijn 26 nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Aan het eind van het jaar waren er 81 actieve vrijwilligers. Met dit aantal vrijwilligers kon aan alle hulpvragen worden voldaan.

Iedereen, jong of oud, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, lid van de NPV of niet, kan een beroep doen op de NPV-Vrijwillige Thuishulp.

Het werk van de NPV wordt mogelijk gemaakt door de financiele ondersteuning van de gemeente, verschillende kerken, RaboBank en prive giften. Daar zijn wij dankbaar voor.

Wij hopen zo als bestuur en vrijwilligers, met Gods zegen, hulp te kunnen blijven geven.

1 februari 2016.           

NPV Ermelo  Atie Manschot secretaris

Sponsoren

 

 Deze website werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van de Rabobank

 

 

Nieuwsbrief NPV

De NPV geeft regelmatig nieuwsbrieven uit met interessante feiten.

Als u het  laatste nieuws wilt lezen, klikt u hieronder op de links: 

 

Laatste nieuws