NPVJoomla3_6.jpg

Jaarverslag 2016 van de NPV-afdeling Ermelo

 

 

Het bestuur van de afdeling Ermelo is als volgt samengesteld:

Bestuurslid                                         Funktie/Portefeuille                           Aftredend

Mw. E.W. Sonnenberg                       voorzitter                                           2017

De heer B. Schalk                              penningmeester                                  2020

Mw. A. Manschot                              secretaris                                            2017   

De heer G. Staal                                verenigingszaken en PR                     2019

Mw. C.  Urbach                                 bestuurslid                                         2020

Mw. J. van Barneveld                                    coördinator vrijwillige thuishulp       

Adres secretariaat NPV:

Beatrixlaan 9, 3851 RT  Ermelo

Telefoonnummer thuishulp NPV: 06-20223954

Bestuurszaken

Op de jaarvergadering van 7 april 2016 hebben de heer K. Duinker en mevrouw G. Brons afscheid genomen.

De heer Schalk is de heer Duinker opgevolgd als penningmeester en mevrouw Urbach volgt mevrouw Brons op.

Mevrouw J.A.C. Bloemhof heeft op 5 september 2016  afscheid genomen als bestuurslid wegens verhuizing naar Woudenberg.

Verenigingszaken

vrijwilligersbijeenkomsten

 

Op 10 februari 2016 is er voor de vrijwilligers en bestuur een bijeenkomst geweest waarbij wij informeel afscheid namen van Elly Telkamp als coördinator. Aan de hand van wat gespreksvragen evalueren wij ons werk als vrijwilliger.

Op 18 oktober 2016 is er door de coőrdinatoren voor de vrijwilligers en bestuursleden een gezellige avond georganiseerd met een barbeque.  Deze avond vond zoals elk jaar weer plaats op de Kampeerboerderij “Kindergoed” van de familie Van Diest.

Op 22 november 2016 heeft in de Zendingskerk de voorstelling plaatsgevonden 7 x 7 .”De zeven werken van Barmhartigheid”.

Deze voorstelling hebben wij aangeboden aan al onze vrijwilligers als dank voor hun inzet. Ook de vrijwilligers van de diverse kerken waar wij mee samenwerken waren hiervoor uitgenodigd.

Ledenvergadering 2016

De ledenvergadering vond plaats op  7 april 2016 in een zaal van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt “Rehobothkerk” aan de Dirk Staalweg 43 te Ermelo.

Gastspreker op deze ledenvergadering was de heer H. Lodder.  De heer Lodder is regiomanager lokatie Ermelo.

Het onderwerp was “ de zorg verandert” . Wat mag een zorgbehoeftige nog verwachten aan zorg en hoe werkt het huidige systeem.

Vrijwillige thuishulp

Het coördinatieteam van de NPV afdeling Ermelo bestaat momenteel uit drie personen.  Marja Postuma, Jennie van Barneveld en Greetje 't Hart. Zij verzorgen om beurten de intakegesprekken en zorgen er voor dat  iedereen de hulp krijgt die nodig is.

Mevrouw Knoppers heeft even als vierde coördinator meegedraaid. Maar zij is met het vrijwilligerswerk gestopt. Door haar werk en gezin was dit niet te combineren.

In 2016  zijn er door de vrijwilligers 4498 uren gemaakt.

De verdeling is als volgt:

            aandachtzorg                            429 uren

            dementiezorg                           364 uren

            gehandicaptenzorg                 1516 uren

            gezinszorg                                     1 uur

            ouderenzorg                           2162 uren

            palliatieve zorg                           14 uren

            psychische zorg                            8 uren

            overige taken                                4 uren

De coőrdinatoren maakten 678 uren zodat het totaal uitkomt op 5176 uren.

Aan het eind van het jaar hadden wij 87 actieve vrijwilligers.

Met onze vrijwilligers konden wij aan alle hulpvragen voldoen.

Iedereen, jong of oud, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, lid van de NPV of niet, kan een beroep doen op de NPV-Vrijwillige Thuishulp.

Het werk van de NPV wordt mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de gemeente, verschillende kerken, Rabobank en privégiften. Daar zijn wij dankbaar voor.

Wij hopen zo als bestuur en vrijwilligers, met Gods zegen, hulp te kunnen blijven geven.

3 maart 2017       

NPV Ermelo  Atie Manschot secretaris

Sponsoren

 

 Deze website werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van de Rabobank

 

 

Nieuwsbrief NPV

De NPV geeft regelmatig nieuwsbrieven uit met interessante feiten.

Als u het  laatste nieuws wilt lezen, klikt u hieronder op de links: 

 

Laatste nieuws