NPVJoomla3_5.jpg

Jaarverslag 2017 van de NPV-afdeling Ermelo          

 

Het bestuur van de afdeling Ermelo is als volgt samengesteld:

Bestuurslid                                         Functie/Portefeuille                            Aftredend

Mw. E.W. Sonnenberg                       voorzitter                                            2019

De heer G. C. Schalk                         penningmeester                                  2020

Mw. E.C. Louw-Vennik                     secretaris                                             2021   

De heer G. Staal                                 verenigingszaken en PR                    2019

Mw. J.J. Urbach                                 bestuurslid                                          2020

Mw. J.M. Zeevat-Stam                       bestuurslid                                          2021                                  

Mw. G. ’t Hart-Wubs                         coördinator vrijwillige thuishulp      

Adres secretariaat NPV: Van der Hooplaan 8, 3853 KS Ermelo

Telefoonnummer thuishulp NPV: 06-20223954

Bestuurszaken

Op de jaarvergadering van 20 april 2017 hebben mw. J. van Barneveld en mw. A. Manschot afscheid genomen.

Mw. H. Roepman is mw. J .van Barneveld opgevolgd als coördinator.

Mw. E.C. Louw volgt mw. A. Manschot op als secretaris.

De in 2016 vertrokken mw. J.A.C. Bloemhof is opgevolgd door mw. J.M. Zeevat

Verenigingszaken

Vrijwilligersbijeenkomsten

 

Op 22 februari 2017 hield dhr. V. Pirir Avila een lezing over “Wat muziek kan betekenen voor dementerenden”. Aan de hand van beelden en voorbeelden liet hij de invloed van muziek bij dementerenden zien.

Op 3 oktober 2017 hadden we een stamppottenbuffet, georganiseerd door de coördinatoren, bij mw. H. van Diest in “Hoeve Kindergoed”. Ze stelde de kampeerboerderij weer belangeloos beschikbaar voor onze vrijwilligersavond, waar ontmoeting en eten centraal stonden.

Op 22 november 2017 kwam fysiotherapeute mw. E. Nuberg ons uitleg geven over de rug en hoe we deze zo min mogelijk belasten bij tillen, rolstoel rijden etc.

Project “Ontmoeting …dichtbij”

 

Een nieuw project gestart in 2017. Speciaal voor de oudere mensen die eenzaam zijn en weinig contacten hebben.

Er zijn 5 bijeenkomsten geweest, waar ontmoeting centraal stond.

20 januari 2017 was er een pannenkoekenbuffet in Chr. College Groevenbeek. Een klas en enkele leraren verzorgden een heerlijk pannenkoekenbuffet. De pannenkoeken gingen er in als koek en iedereen ging voldaan naar huis na een gezellige maaltijd, waar mensen anderen ontmoet hadden.

17 maart 2017 gingen we naar de Schaapskooi waar we koffie en thee dronken met een plak huisgemaakte cake erbij. Een vrijwilliger vertelde over het ontstaan

van de Schaapskooi en de lammetjes werden bewonderd.

23 mei 2017 gingen we naar het restaurant bij het Uddelermeer,

waar we koffie en thee kregen met iets lekkers erbij. Er kwam een spreker om te vertellen over het ontstaan van het Uddelermeer. Tevens was er ruimte voor ontmoeting.

27 september 2017 was er een diner in restaurant Bon Appetit van Bartimeus. Het eten was goed en er was keus genoeg. De mensen genoten van het samen eten en de onderlinge gesprekken.

13 december 2017 gingen we naar het Theehuis van ’s Heerenloo. We dronken koffie en thee met een gebakje erbij. Mw. M. Postuma vertelde wat over de geschiedenis van ’s Heerenloo.

Ledenvergadering 2017

De ledenvergadering vond plaats op 20 april 2017 in een zaal van de “Rehobothkerk”, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de Dirk Staalweg 43 te Ermelo.

Gastspreker op deze ledenvergadering was mw. M.W. Zandijk-van Assenbergh, huisarts te Ermelo.

Het onderwerp was “de rol van de huisarts bij de veranderde zorg”.

Vrijwillige thuishulp

Het coördinatieteam van de NPV afdeling Ermelo bestaat momenteel uit vier personen. Mw. M. Postuma, mw. G. ’t Hart, mw. H. Roepman en mw. A. Berkhout. Zij verzorgen om beurten de intakegesprekken en zorgen er voor dat iedereen de hulp krijgt die nodig is.

Mw. Knoppers heeft even als vierde coördinator meegedraaid. Maar zij is met het vrijwilligerswerk gestopt. Door haar werk en gezin was dit niet te combineren.

In 2017 zijn er door de vrijwilligers 4992 uren gemaakt.

De verdeling is als volgt:

 

aandachtzorg              433 uren

dementiezorg             256 uren

gehandicaptenzorg 1.738 uren

gezinszorg                   225 uren

ouderenzorg                2.229 uren

palliatieve zorg               0 uur

psychische zorg          109 uren

overige taken                 2 uren

 

De coördinatoren maakten 725 uren, zodat het totaal uitkomt op 5.717 uren.

Aan het eind van het jaar hadden wij 94 actieve vrijwilligers.

Dankzij onze vrijwilligers konden wij aan deze hulpvragen voldoen.

 

Iedereen, jong of oud, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, lid van de NPV of niet, kan een beroep doen op de NPV-Vrijwillige Thuishulp.

Het werk van de NPV wordt mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de gemeente, meerdere kerken, Rabobank, Stichting Kringloopwinkel, Ermelo en privégiften. Daar zijn wij dankbaar voor.

Wij hopen zo als bestuur en vrijwilligers, met Gods zegen, hulp te kunnen blijven geven.

13 februari 2018      

NPV Ermelo, Mw. E. Louw-Vennik, secretaris

Sponsoren

 

 Deze website werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van de Rabobank

 

 

Nieuwsbrief NPV

De NPV geeft regelmatig nieuwsbrieven uit met interessante feiten.

Als u het  laatste nieuws wilt lezen, klikt u hieronder op de links: 

 

Laatste nieuws