Wie is nu op de site

We hebben 227 gasten en geen leden online

 • 0802_Foto_s_VTTH_folder_010_aRGB.jpg
 • handen_op_rollator.jpg
 • mantelzorg_1.jpg
 • mantelzorg_2.jpg
 • mantelzorg_3.jpg
 • mantelzorg_6.jpg
 • mantelzorg_8.jpg
 • mantelzorg_13.jpg
 • mantelzorg_14_.jpg
 • Naamloos-1.jpg
  Vrijwilligersovereenkomst

  Voor vrijwilligers van de NPV- Thuishulp

   

  Het bestuur van Nederlandse Patiënten Vereniging, afd. Ermelo                                                                          

  gevestigd te                                                Ermelo

  ten deze vertegenwoordigd door de coördinatoren van de NPV-Thuishulp                                                      

  , hierna te noemen NPV-Thuishulp

  en (naam vrijwilliger)                                   

  woonachtig te                                                 

  hierna te noemen vrijwilliger, verklaren hierbij een vrijwilligersovereenkomst te zijn aangegaan, waarvoor de volgende afspraken van kracht zijn:

  1. De vrijwilliger kent en respecteert de grondslag en doelstelling van de NPV, zoals deze in de NPV-afdelingsstatuten zijn geformuleerd.
  1. De vrijwilliger verklaart zich bereid om met ingang van    ten behoeve van de NPV-Thuishulp werkzaamheden te verrichten, zonder dat hij hieraan op enigerlei wijze aanspraak op een beloning ontleent.
  1. De vrijwilliger verplicht zich tot geheimhouding van al wat hem krachtens zijn werkzaamheden als vrijwilliger over de hulpvrager en/of omstanders bekend wordt.

         De vrijwilliger heeft de privacyregels ontvangen

  1. Namens de NPV-Thuishulp zullen de coördinatoren optreden als begeleider van de vrijwilliger.
  1. Eventuele problemen bij de uitoefening van de werkzaamheden of anderszins dienen in eerste instantie met de coördinator te worden besproken. Zo nodig kan deze de zaak voorleggen aan afdelingsbestuur.
  1. In geval van verhindering wegens ziekte, dan wel om andere reden, brengt de vrijwilliger de coördinator hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Bij afwezigheid wegens vakantie wordt de coördinator op de hoogte gebracht i.v.m. de planning van hulpvragen.
  1. De eerste twee maanden worden beschouwd als een proeftijd. Gedurende deze proeftijd kan de vrijwilligersovereenkomst door beide partijen zonder inachtneming van de opzegtermijn    worden beëindigd. Daarna zullen in een gesprek tussen de vrijwilliger en de coördinator de       wederzijdse ervaringen worden besproken. Vindt één van de partijen dat de werkzaamheden           niet aan de verwachtingen hebben voldaan, dan kan de overeenkomst op een redelijke termijn worden beëindigd.
  1. Deze overeenkomst geldt voor de duur van één jaar en wordt stilzwijgend met deze periode verlengd, tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt.
  1. Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst op te zeggen. Dit kan echter slechts worden gedaan met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
  1. Indien van één van de partijen door bijzondere omstandigheden niet kan worden gevergd dat deze de overeenkomst nog langer laat voortduren, is deze bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
  1. Onverkort het gestelde in artikel twee van deze overeenkomst ontvangt de vrijwilliger een vergoeding voor gemaakte kosten, in overleg met de coördinator.
  1. De vrijwilliger valt onder de dekking aansprakelijkheidsverzekering die de NPV collectief heeft afgesloten. Voor vrijwilligers is tevens een schade-inzittendenverzekering afgesloten. Aanspraak op deze verzekeringen is onder voorwaarden zoals beschreven in de handleiding, in de regel alleen wanneer er geen eigen verzekering of verzekering van de burgerlijke gemeente is die de schade dekt. De hoogte van de schade wordt vastgesteld door de verzekering die de schade vergoedt.
  1. Vrijwilliger geeft toestemming persoonsgegevens te registreren die van belang zijn voor de uitoefening van het vrijwilligerswerk, en die wanneer nodig te delen met andere vrijwilligers.

  Aldus overeengekomen op                    (datum) te                                      (plaats)

  __________________________________                    __________________________________

  handtekening                                                                            handtekening

  Coördinator, namens het bestuur                           vrijwilliger        

  Van NPV-Thuishulp, afd. Ermelo

                                                                                                         

   

  © NPV Thuishulp afd. Ermelo i.s.m. A.D. Verspuij

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla! templates by AgeThemes