bewarenNPVJoomla3_6.jpg

Jaarverslag 2018 van de NPV-afdeling Ermelo          

 

Het bestuur van de afdeling Ermelo is als volgt samengesteld:

Bestuurslid                                         Functie/Portefeuille                            Aftredend

Mw. E.W. Sonnenberg                       voorzitter                                               2019

De heer G. C. Schalk                         penningmeester                                    2020

Mw. E.C. Louw-Vennik                     secretaris                                                 2021   

De heer G. Staal                                 verenigingszaken en PR                     2019

Mw. J.J. Urbach                                 bestuurslid                                              2020

Mw. J.M. Zeevat-Stam                       bestuurslid                                            2021                                     

Adres secretariaat NPV: Van der Hooplaan 8, 3853 KS Ermelo

Telefoonnummer thuishulp NPV: 06-20223954

Bestuurszaken

Mw. E.C. Louw-Vennik heeft helaas haar functie als secretaresse van de NPV moeten neerleggen, vanwege haar nieuwe werkzaamheden.

Gelukkig is mw. J. van Bloemendaal- van Dijk bereid gevonden om deze werkzaamheden in eerste instantie tijdelijk op te vangen.

Op de ledenvergadering in 2019 wordt zij voorgedragen als nieuwe secretaresse.

In 2019 is de voorzitter aftredend en niet herkiesbaar. Mw. J.M. van Ganswijk is bereid haar eind 2019 op te volgen als voorzitter.

Het voorstel is dat tot die tijd de huidige voorzitter aanblijft.

De wet op de privacy (AVG), heeft de nodige aandacht gevraagd.

De vrijwilligers hebben allemaal het privacy beleid van de NPV ontvangen en moeten een vrijwilligersovereenkomst ondertekenen.

Verenigingszaken

Vrijwilligersbijeenkomsten

 

Op 14 februari 2018 hield dhr. F. van Holten een lezing over “Grenzen aangeven in het vrijwilligerswerk”

Op 2 oktober 2018 hadden we gezellig buffet bij mw. H. van Diest in “Hoeve Kindergoed”.

Ze stelde de kampeerboerderij weer belangeloos beschikbaar voor onze vrijwilligersavond,waar ontmoeting en eten centraal stonden.

Op 14 november 2018 heeft de heer F. van Holten ons handvatten aangereikt betreffende om te gaan met psychische stoornissen.

Project “Ontmoeting …dichtbij”

 Een nieuw project gestart in 2017. Speciaal voor de oudere mensen die eenzaam zijn en weinig contacten hebben.

Er zijn 6 bijeenkomsten in 2018 geweest, waar ontmoeting centraal stond.

Op 16 mei zijn we naar de Mariahoeve geweest, waar de koffie klaar stond en we in kleine groepjes onder leiding van gidsen de hoeve bezocht hebben.

28 juni is de beeldentuin in Garderen bezocht, na de koffie kreeg iedereen volop gelegenheid om de zandsculpturen te bezoeken.

15 september zijn we uitgenodigd door het Ermelo’s Mannenkoor voor een concert in de Maranathakerk

15 oktober is er geluncht in het nieuwe theehuis op ‘s Heerenloo

16 november was er een pannenkoekenbuffet in Chr. College Groevenbeek. Een klas en enkele leraren verzorgden een heerlijk pannenkoekenbuffet.

De pannenkoeken gingen er in als koek en iedereen ging voldaan naar huis na een gezellige maaltijd, waar mensen anderen ontmoet hadden.

12 december hebben we kunnen genieten van een concert van Gerrit ’t Hart in de Muzerije

Het is geweldig om deze mensen te zien genieten van zo’n uitje. Even contact hebben met anderen dat doet zo goed.

Fijn dat ook altijd weer vrijwilligers belangeloos bereid zijn om te rijden. Zonder hun inzet kan dit niet georganiseerd worden.

Ledenvergadering 2018

De ledenvergadering vond plaats op 19 april 2018 in een zaal van de “Rehobothkerk”, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de Dirk Staalweg 43 te Ermelo.

Gastspreker op deze ledenvergadering was mw. Drs. E.E.Wiegman- van Meppelen Scheppink, voormalig directeur van de NPV.

Het onderwerp was “Waardig ouder worden”.

Vrijwillige thuishulp

Het coördinatieteam van de NPV afdeling Ermelo bestaat momenteel uit vier personen:

Mw. M. Postuma, mw. G. ’t Hart, mw. H. Roepman en mw. A. Berkhout.

Zij verzorgen om beurten de intakegesprekken en zorgen er voor dat iedereen de hulp krijgt die nodig is.

In 2018 zijn er door de vrijwilligers meer uren gemaakt dan in 2017.

De verdeling is als volgt:

 

aandachtzorg                   355,8 uur

dementiezorg                  199     uur

gehandicaptenzorg      1606,8 uur

gezinszorg                           80   uur

ouderenzorg                 2882,8 uur

palliatieve zorg                    0 uur

psychische zorg               243 uur

overige taken                    0  uur

 

De coördinatoren maakten 707,6 uur, zodat het totaal uitkomt op 6075 uur.

Aan het eind van het jaar hadden wij 89 actieve vrijwilligers.

Dankzij onze vrijwilligers konden wij aan deze hulpvragen voldoen.

 

Iedereen, jong of oud, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, lid van de NPV of niet, kan een beroep doen op de NPV-Vrijwillige Thuishulp.

Het werk van de NPV wordt mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de gemeente Ermelo, meerdere kerken, Stichting Kringloopwinkel Ermelo en privégiften. Daar zijn wij dankbaar voor.

Wij hopen zo als bestuur en vrijwilligers, met Gods zegen, hulp te kunnen blijven geven.

18 februari 2019      

NPV Ermelo, Mw. J. van Bloemendaal- van Dijk , tijdelijk secretaresse

Sponsoren

 

 Deze website werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van de Rabobank

 

 

Nieuwsbrief NPV

De NPV geeft regelmatig nieuwsbrieven uit met interessante feiten.

Als u het  laatste nieuws wilt lezen, klikt u hieronder op de links: 

 

Laatste nieuws