bewarenNPVJoomla3_6.jpg

Privacyregels voor vrijwilligers

Voor vrijwilligers en coördinatoren

 Inleiding

Vanaf mei 2018 zijn de nieuwe Europese regels rondom het vastleggen van persoonsgegevens

van kracht. Voor afdelingen en vrijwilligerscoördinatoren brengt dit wel het een en ander mee.

Maar ook voor vrijwilligers zijn er gevolgen.

 

Welke persoonsgegevens

De coördinator legt een aantal persoonsgegevens vast. Wélke persoonsgegevens de coördinator vastlegt, is afhankelijk van de hulpvraag.

Sommige zaken, zoals naar welke kerk iemand gaat, mag je alleen vastleggen als daar een duidelijke reden voor is, bijvoorbeeld als iemand naar de kerk vervoerd wil worden.

Om u als vrijwilliger goed te kunnen instrueren, moet de coördinator ook gegevens over de gezondheidssituatie van de hulpvrager vastleggen.

Dan wordt duidelijker wat u als vrijwilliger moet doen. In deze beide voorbeelden gaat het om bijzondere persoonsgegevens.

Maar ook algemene persoonsgegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer, moeten met zorgvuldigheid worden behandeld.

 

Geheimhouding

Als vrijwilliger weet u al, dat u een geheimhoudingsplicht hebt. Alles wat u ter ore komt in het vrijwilligerswerk, valt daaronder. Daar hebt u voor getekend toen u vrijwilliger werd.

Maar ook met de gegevens die u, mondeling, schriftelijk of per mail over hulpvragers ontvangt,

moet u heel zorgvuldig omgaan. Net zo zorgvuldig als de coördinator. U bent ervoor

verantwoordelijk dat de gegevens niet onder ogen van anderen komen, ook niet van uw

gezinsleden.

Dat betekent:

-           Dat u mails met gegevens van zorgvragers het liefst op een apart mailadres ontvangt, waar uw gezinsleden niet bij kunnen.

-           Dat u notities of uitgeprinte informatie (denk aan roosters) niet laat slingeren op een plek waar anderen ze in kunnen zien.

            Dus zéker niet op het prikbord in de keuken!

            Probeer ze te bewaren in een afgesloten kast of lade.

-           Bewaart u gegevens op een computer, bescherm ze dan met een wachtwoord, en wijzig dit wachtwoord regelmatig.

-           Dat u informatie van afgehandelde zorgvragen weggooit.

            En let er dan op dat u papier eerst versnippert voor u het bij de papiercontainer van school inlevert.

-           Dat u e-mails met gegevens over hulpvrager zo spoedig mogelijk verwijdert.                  

Sponsoren

 

 Deze website werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van de Rabobank

 

 

Nieuwsbrief NPV

De NPV geeft regelmatig nieuwsbrieven uit met interessante feiten.

Als u het  laatste nieuws wilt lezen, klikt u hieronder op de links: 

 

Laatste nieuws