Loading...

NPV Thuishulp Ermelo

De NPV-afdeling Ermelo biedt vrijwillige thuishulp aan iedereen die dat nodig heeft. Deze hulp is aanvullend op de professionele thuiszorg. Het is bedoeld als ondersteuning van zowel zorgvragers als mantelzorgers. De vrijwillige thuishulp van de afdeling Ermelo is een onderdeel van de NPV.

De NPV-Zorg voor het leven is een landelijke vereniging, die gevestigd is in Veenendaal. Het uitgangspunt van de NPV is: ”Ieder mensenleven verdient bescherming, ongeacht de levensfase of de kwaliteit van het leven. Ongeboren of hoogbejaard, ziek of gezond, ieder mens mag er zijn!” De NPV biedt vanuit christelijk perspectief houvast en uitzicht in de zorg voor het leven, vooral voor hen die daarbij ondersteuning nodig hebben.

Hulp nodig?

Vrijwillige thuishulp is een vorm van hulpverlening die, als mensen dat willen, hen in staat stelt om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Coördinatoren

Het team bestaat uit 4 coördinatoren vrijwillige thuishulp.
Zij zijn volgens rooster beschikbaar. Zij nemen met u zorgvuldig uw zorgvraag door.
Zij denken met u mee, geven zo nodig advies en onderzoeken of uw vraag passend is bij wat de vrijwillige thuishulp op dat moment kan bieden.
Om uw zorgvraag goed te kunnen inschatten wordt er door de coördinator een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek bij u thuis.
Het telefoonnummer waaronder de coördinator op werkdagen van 09.00 – 17.00 bereikbaar is: 06–20223954
Als u wilt, kunt u de voicemail inspreken. U wordt dan teruggebeld.
Spreekt u ’s avonds of in het weekend de voicemail in, dan wordt u de eerstvolgende werkdag teruggebeld.

Bestuur

Vrijwilliger worden?

Thuishulp

De NPV-afdeling Ermelo is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers!
De zorgvragen zijn zeer divers.
Jonge en oudere vrijwilligers maken het verschil in het leven van mensen die veel aan huis gebonden zijn
en een klein sociaal netwerk hebben. Bent u betrokken op mensen, hulpvaardig en maakt u gemakkelijk contact?
Neem contact op met één van de coördinatoren en meld u aan!
Scholieren uit het voortgezet onderwijs kunnen bij de NPV-afdeling Ermelo vrijwillige thuishulp
hun maatschappelijke stage doen. Neem contact op met de coördinator.

Lid worden?

U kunt ook uw steun geven, door lid/donateur te worden van de NPV.
Wij verwijzen u daarvoor naar www.npvzorg.nl

Geef een gift

Draagt u het werk van de NPV-afdeling Ermelo een warm hart toe en vindt u het belangrijk dat de vrijwillige thuishulp zijn activiteiten kan blijven ontplooien? Dan kunt u uw gift geven op bankrekeningnummer NL 69 RABO 0317 7936 08 ten name van NPV-afdeling Ermelo.

Nieuwsberichten


DATUM: 2020-06-10

Vrijwillige Thuishulp in ‘corona’ -tijd: Sinds 13 maart zijn de hulpaanvragen sterk teruggelopen. Gezien de aard van onze hulp was dat niet onverwacht. En nog steeds kan er bijvoorbeeld niet vervoerd worden. Maar er is gezocht naar alternatieve vormen om toch iets te kunnen betekenen voor de hulpvrager. Er wordt vaker telefonisch contact onderhouden. En in plaats van het samen boodschappen doen worden de boodschappenlijst en een tas opgehaald en gevuld weer bij de voordeur neergezet. Al met al gaat de hulpverlening, als het maar even kan, gewoon door. Ook in deze tijd geldt: schroom niet om contact met ons op te nemen. We kunnen bijvoorbeeld met u meedenken of op bezoek komen, wanneer daar buiten gelegenheid voor is. Bel 06-20223954 en stel uw vraag aan de coördinator. We zijn er ook nu voor u. Tenslotte over het project ‘Ontmoeting dichtbij’: alle activiteiten hieromtrent zijn stop gezet. Het is niet bekend of en wanneer deze hervat kunnen worden. We denken na of er alternatieve vormen mogelijk zijn en uitgevoerd kunnen worden.


DATUM: 2020-01-21

De NPV-afdeling Ermelo werd verrast door de opbrengst van de spaaractie tijdens de ‘Open Kerk’ ochtenden in de Immanuel kerk. Het afgelopen jaar hebben bezoekers geld in de busjes gedoneerd voor de NPV. Op dinsdag 21 januari 2020 werd een cheque overhandigd waarop het prachtige bedrag stond van € 2.750,50 .


DATUM: 2017-01-01

Project Ontmoeting Dichtbij: Sinds 2017 heeft onze afdeling met subsidie vanuit de gemeente Ermelo meerdere keren per jaar activiteiten georganiseerd. Ouderen met een klein sociaal netwerk, die niet meer zelfstandig kunnen reizen, kunnen daar aan deelnemen. Het doel van deze activiteiten is, dat mensen elkaar ontmoeten en in gesprek raken in een ontspannen sfeer. De uitnodigingen worden verstuurd naar professionele thuiszorgorganisaties en praktijkondersteuners van de huisartsen. Zij kunnen, in overleg met de desbetreffende personen, de aanmelding verzorgen bij de coördinatoren. De vrijwilligers van de NPV vervoeren de deelnemers naar de afgesproken activiteiten.


Agenda


Vrijwilligers

  • 6 oktober 2020
  • Dinsdagavond

Etentje


Vrijwilligers

  • 19 november 2020
  • Donderdagmiddag
  • -

Toerustingsbijeenkomst


Belangrijke data

Contact

Contact

Donatie doen?