Loading...

NPV Thuishulp Ermelo

De NPV-afdeling Ermelo biedt vrijwillige thuishulp aan iedereen die dat nodig heeft. Deze hulp is aanvullend op de professionele thuiszorg. Het is bedoeld als ondersteuning van zowel zorgvragers als mantelzorgers. De vrijwillige thuishulp van de afdeling Ermelo is een onderdeel van de NPV.

De NPV-Zorg voor het leven is een landelijke vereniging, die gevestigd is in Veenendaal. Het uitgangspunt van de NPV is: ”Ieder mensenleven verdient bescherming, ongeacht de levensfase of de kwaliteit van het leven. Ongeboren of hoogbejaard, ziek of gezond, ieder mens mag er zijn!” De NPV biedt vanuit christelijk perspectief houvast en uitzicht in de zorg voor het leven, vooral voor hen die daarbij ondersteuning nodig hebben.

Hulp nodig?

Vrijwillige thuishulp is een vorm van hulpverlening die, als mensen dat willen, hen in staat stelt om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Coördinatoren

Het team bestaat uit circa 3 coördinatoren vrijwillige thuishulp.
Zij zijn volgens rooster beschikbaar. Zij nemen met u zorgvuldig uw zorgvraag door.
Zij denken met u mee, geven zo nodig advies en onderzoeken of uw vraag passend is bij wat de vrijwillige thuishulp op dat moment kan bieden.
Om uw zorgvraag goed te kunnen inschatten wordt er door de coördinator een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek bij u thuis.
Het telefoonnummer waaronder de coördinator op werkdagen van 09.00 – 12.00 bereikbaar is: 06–20223954
Als u wilt, kunt u de voicemail inspreken. U wordt dan teruggebeld.
Spreekt u ’s avonds of in het weekend de voicemail in, dan wordt u de eerstvolgende werkdag teruggebeld.

Bestuur

Vrijwilliger worden?

Thuishulp

De NPV-afdeling Ermelo is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers!
De zorgvragen zijn zeer divers.
Jonge en oudere vrijwilligers maken het verschil in het leven van mensen die veel aan huis gebonden zijn
en een klein sociaal netwerk hebben. Bent u betrokken op mensen, hulpvaardig en maakt u gemakkelijk contact?
Neem contact op met één van de coördinatoren en meld u aan!
Scholieren uit het voortgezet onderwijs kunnen bij de NPV-afdeling Ermelo vrijwillige thuishulp
hun maatschappelijke stage doen. Neem contact op met de coördinator.

Lid worden?

U kunt ook uw steun geven, door lid/donateur te worden van de NPV.
Wij verwijzen u daarvoor naar www.npvzorg.nl

Geef een gift

Draagt u het werk van de NPV-afdeling Ermelo een warm hart toe en vindt u het belangrijk dat de vrijwillige thuishulp zijn activiteiten kan blijven ontplooien? Dan kunt u uw gift geven op bankrekeningnummer NL 69 RABO 0317 7936 08 ten name van NPV-afdeling Ermelo.

Nieuwsberichten


Jaarlijks vrijwilligers-uitje

 • 2023-10-27

Donderdag 27 oktober was het jaarlijkse vrijwilligers-uitje van de ‘NPV-Zorg voor het leven’ afdeling Ermelo. De vele vrijwilligers werden verwend omdat ze het hele jaar klaarstaan voor onze zorgvragers. Eerst was er ontvangst met koffie en lekkers en daarna een wandeling in het mooie Staverden, met aansluitend een heerlijke lunch. Voor de vrijwilligers was het fijn elkaar weer te ontmoeten. Bij de NPV kunt u terecht voor hulp bij boodschappen, vervoer naar arts of ziekenhuis e.d. Ook als u eenzaam bent willen onze vrijwilligers er voor u zijn, voor een wandeling, spelletje of kopje koffie. Het is heel dankbaar werk om vrijwilliger te zijn van deze doelgroep. Een lichtje op het levenspad van de vaak oudere mensen. Heeft u een zorgvraag? Wij staan voor u klaar. Of heeft u interesse in dit vrijwilligerswerk, ook dan bent u of jij van harte welkom.


Brochure 'Samen ouder worden'

 • 2022-12-07

Op 7 december, de dag van de vrijwilliger, vond in de Baanveger de presentatie plaats van de folder ‘Samen ouder worden’ in Ermelo. Hoe wil je je leven inrichten als je ouder wordt, wat heb je daarbij nodig en hoe blijf je maatschappelijk betrokken. Dit soort vragen zijn van belang bij het ouder worden. In de brochure komen vijf mensen aan het woord, die zich vrijwillig inzetten voor anderen. Met hun verhalen hopen ze anderen te inspireren. Eén van de mensen, die meegewerkt hebben aan deze interviews is Gijsje Brons, vrijwilliger voor de NPV-afdeling vrijwillige thuiszorg. De brochure is onder meer verkrijgbaar bij Welzijn Ermelo.


Thema-avond Voorspellende geneeskunde

 • 2022-10-20

Op 20 oktober 2022 was er een thema-avond over het onderwerp: “Wie wordt hier wijzer van? Waarde van voorspellende geneeskunde en screening in de praktijk”. Mevrouw Bokhorst (werkzaam bij de afdeling Advies & Toerusting van de NPV -Zorg voor het leven in Veenendaal) gaf bruikbare en praktisch informatie aan de hand van de volgende vragen/stellingen: # De mogelijkheden om in een steeds vroeger stadium meer te weten over uw en jouw gezondheid, of dat van het nageslacht, worden steeds groter. Maar wil je alles weten en wat doe je met wat je te weten komt? Welke dilemma’s kan het oproepen en is meer weten altijd een zegen? # Voorafgaand aan de geboorte van je kindje zijn er verschillende momenten waarop de ontwikkeling van het kindje kan worden gevolgd. # Wat zijn de voor- en nadelen van screeningsmomenten zoals de NIPT, de 13- en 20 wekenecho? Hoe kom je tot een keuze wat je wel en niet wil laten onderzoeken? En wilt u eigenlijk wel weten of u een bepaalde ziekten in de toekomst gaat krijgen? Of dat de kans daarop verhoogd is? Valt er wat te kiezen? En zo ja, hoe doet u dat – ook vanuit de Bijbel - dan in de praktijk? Een zinvolle avond die tot nadenken stemde.


Algemene Ledenvergadering NPV in Nijkerk

 • 2022-06-08

Op woensdag 8 juni 2022 vonden de Algemene Ledenvergadering en de NPV-lezing plaats in congrescentrum De Schakel te Nijkerk. Ook een afvaardiging van het bestuur van de afdeling Ermelo was aanwezig. Na het zogenaamde huishoudelijke gedeelte volgde de gebruikelijke NPV-lezing. Prof. Nederveen hield een lezing over ‘Wat heeft de coronacrisis met ons gedaan?‘ Hij vroeg aandacht voor het leven met kwetsbaarheid in plaats van de idee van maakbaarheid: ‘Worden we echt betere mensen als we onze kwetsbaarheid en broosheid minder willen tonen? Of gaat dat uiteindelijk ten koste van anderen en van ons Godsbeeld? Bouwen we de toren van Babel of de ark van Noach?’


NPV Ermelo bij ’t Veluws Zandsculpturen festijn in Garderen

 • 2022-05-24

Na een periode van 2 jaar, waarin de NPV Ermelo door corona geen uitjes voor de zorgvragers kon organiseren, was het op dinsdag 24 mei jl. eindelijk weer zo ver. Rond 14:00 uur verzamelden zich ruim dertig deelnemers met hun chauffeurs bij de ingang van ‘De Beeldentuin’ in Garderen: mooie zandsculpturen bekijken rond het thema ‘Onze Vaderlandse Geschiedenis’, een heerlijk kopje koffie of thee met appelgebak en gezellige ontmoeting met elkaar. Het laatste is een belangrijk doel en werd ruimschoots gehaald. Tegen 16:15 uur vertrokken allen voldaan huiswaarts inclusief rollators en rolstoelen. Bijzonder dankbaar zijn we als NPV dat voldoende vrijwillige chauffeurs zich aangemeld hadden en beschikbaar waren. Mede dankzij hen en de coördinatoren vrijwillige thuishulp kijken we terug op een geslaagde middag. We hopen dat er in september, als er weer een uitje is gepland, er net zo veel enthousiasme zal zijn! Johan Roepman, medewerker NPV


Thema-avond Mantelzorg

 • 2022-04-21

Op 21 april 2022 werd een avond georganiseerd met als thema ‘Mantelzorg’. Ds De Goeijen hield een inleiding met als titel ‘Mantel der liefde – Bijbelse lijnen en praktische tips’. Mantelzorger zijn is vaak zwaar. Zij doen dit naast hun werk, gezin, hobby’s of als familielid. Het komt op iemands pad. Mantelzorgers zijn vaak gedreven mensen. Als gelovige past het in de navolging van Jezus en God liefhebben en de naaste als jezelf. Maar ook ‘elkaars lasten dragen’. Ook mantelzorgers kunnen overbelast raken en hebben dan zelf een mantel der liefde nodig! Na de lezing was er een gesprek met 2 mantelzorgers. Beiden zijn mantelzorger voor hun echtgenoot. Het kwam op hun pad en het zorg verlenen werd steeds zwaarder. Mantelzorgers verleggen steeds hun grenzen, soms gaan zij door totdat zij lichamelijke klachten krijgen! De volgende praktische tips en adviezen werden gegeven: lees veel over de aandoening van de partner, houd goed contact met de casemanager, roep op tijd hulp in, wees open en duidelijk naar de omgeving. Deze avond werd gehouden in de Rehobothkerk in Ermelo en had vooraf een kort huishoudelijk gedeelte, de jaarlijkse ledenvergadering.


'Tijdig spreken over het levenseinde'

 • 2021-10-14

Dat was het onderwerp van de thema-avond in oktober 2021. Mevrouw Rineke Heij (beleidsadviseur bij het NPV-kantoor in Veenendaal) nam de aanwezigen mee in het nadenken en spreken over het levenseinde. Aangeven werd waarom dit niet eenvoudig, maar wel heel belangrijk is. Hoe kun je het concreet doen? Welke keuzes zijn er te maken? Wat kan helpen bij het maken van de keuzes? Op dit soort vragen zijn op de bewuste avond in de Rehobothkerk te Ermelo antwoorden gekomen. Ook de zogenaamde Reiswijzerkoffer is gepresenteerd. Als bestuur zijn we dankbaar voor de mooie opkomst en we zijn voornemens om hier DV 2022 een vervolg aan te geven.


Bezorging Plantjes

 • 2020-10-21

Het geven van hulp kent zijn beperkingen in deze tijd van coronamaatregelen. Om te laten zien dat de (circa 150) hulpvragers niet vergeten worden, is bij hen een plantje bezorgd. De plantjes zijn met enthousiasme en waardering ontvangen.


Rabobank voorziet NPV van laptops

 • 2020-03-15

Voor het werk van de NPV is een aanvraag gedaan bij het Stimuleringsfonds van de Rabobank. Uit dit fonds worden onder meer projecten gefinancierd die er aan bijdragen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. De Rabobank heeft een bedrag ter waarde van € 800,00 toegekend. De cheque werd overhandigd door Erik Groenevelt, kantoordirecteur Ermelo. Het geld is goed besteed. Er zijn laptops aangeschaft waardoor de coördinatoren efficiënter kunnen werken.


Spaaractie Open Kerken

 • 2020-01-21

De NPV-afdeling Ermelo werd verrast door de opbrengst van de spaaractie tijdens de ‘Open Kerk’ ochtenden in de Immanuel kerk. Het afgelopen jaar hebben bezoekers geld in de busjes gedoneerd voor de NPV. Op dinsdag 21 januari 2020 werd een cheque overhandigd waarop het prachtige bedrag stond van € 2.750,50 .


Project Ontmoeting Dichtbij

 • 2017-01-01

Project Ontmoeting Dichtbij: Sinds 2017 heeft onze afdeling met subsidie vanuit de gemeente Ermelo meerdere keren per jaar activiteiten georganiseerd. Ouderen met een klein sociaal netwerk, die niet meer zelfstandig kunnen reizen, kunnen daar aan deelnemen. Het doel van deze activiteiten is, dat mensen elkaar ontmoeten en in gesprek raken in een ontspannen sfeer. De uitnodigingen worden verstuurd naar professionele thuiszorgorganisaties en praktijkondersteuners van de huisartsen. Zij kunnen, in overleg met de desbetreffende personen, de aanmelding verzorgen bij de coördinatoren. De vrijwilligers van de NPV vervoeren de deelnemers naar de afgesproken activiteiten.


Agenda


Contact

Contact

Donatie doen?